Studieval Handelshögskolan Gbg

Master-program:

Val mellan:
Finansiell ekonomi - Isf, välja corporate finance
Nationalekonomi i allmänhet - Välj makro

Val termin 6 (termin 3 för fristående):
Obligatorisk kurs oavsett inriktning - Basic econometrics
De som väljer finans ska också läsa portfolio investments
De som väljer andra inriktningar så finns några olika val som lämpligen (men inte nödvändigtvis) sen lägger grunden till kandidatuppsatsen:
Miljöekonomi
Utvecklingsekonomi
Economic policy and individual behavior - Utvärderingsproblematik, utvärderar projekt i offentlig sektor, cost-benefit. Även mikrobaserad fördjupning, beteendeekonomi osv. T.ex. viktigt med relativa förhållanden i resursfördelning / nyttomaximering osv.
Avslutas med kandidatuppsats - 15 hp, 10 veckor

Plocka ut kandidat - 180 hp
Antingen ekonomiekandidat - 90 hp nationalekonomi, 30 hp företagsekonomi, 15 hp statistik, 45 hp valfritt
Eller filosofiekandidat - 90 hp nationalekonomi, 90 hp valfritt (varav 15 hp statistik för att komma in på master)
Härifrån går vissa vidare till arbetslivet eller masterprogram lokalt eller internationellt
Master i gbg - 2-årig fördjupning. Kräver någon form av kandidat (inkl färdig kandidatuppsats), plus ett test i GMAT. Likt högskoleprovet, testar mattekunskaper, logik osv. GMAT kostar $250 att göra? Kan endast göras om en gång var femte år?
Läs mer här:

Detaljer om HHGS master-utbildningen:

Statistik 15hp obligatoriskt för master (egentligen minimum 7.5 hp i econometretrics och 7.5 hp statistik?)

Fördjupningskurser på master-nivå:
Hälsoekonomi
Utvecklingsekonomi
Finans
Offentligekonomi
Ekonomisk historia på ingång(?)
m.m.