Makroekonomi‎ > ‎

Pengar & valutor

Penningmängden

Man kan mäta penningmängden på olika nivåer. Penningmängden i Sverige 30/11 2009, i miljarder kronor.
 • Penningmängd M0 (monetära basen) = Sedlar & mynt
      97 mdr kr
 • Penningmängd M1 = M0 + Avistainlåning (dagsinlån och transaktionskonton)
      1561 mdr kr
 • Penningmängd M2 = M1 + Inlåning med vissa villkor
      1846 mdr kr
 • Penningmängd M3 = M2 + Repor, andelar i penningmarknadsfonder, vissa korta värdepapper
      2160 mdr kr
Samband:
 • Penningmängden M0 utgör ungefär 5% av penningmängden M3.
 • Penningmängden M3 motsvarar cirka 2/3 av BNP.

Valutaområde

Ett gemensamt valutaområde är ett geografiskt område med en gemensam valuta och Centralbank. Sverige är t.ex. ett gemensamt valutaområde, likaså euron.

Fördelar av större valutaområden (t.ex. euro):
1) Lägre transaktionskostnader
    * Slipper växla mellan valutor
    * Slipper "valutaöversättning", dvs översättning mellan valutor för privatpersoner och företag, som kräver arbete och ofta blir inexakta
    * Slipper "hedging", valutasäkring, att man köper en viss valuta för att säkra sig från växelkursförändringar (ca 0,17 - 0,27% av BNP)
2) Ökad transparans -> Lättare att analysera andra marknader -> Ökad konkurrens -> Effektivare resursutnyttjande
3) Möjligtvis (kontroversiellt) effekter på utlandsinvesteringar och realräntor.

Kan även finnas politiska, icke-ekonomiska fördelar

Nackdelar av större valutaområden:
1) Förlorar den egna penningpolitiken som instrument för ekonomisk stabilisering på lokal nivå. Kan bli problem om olika delar av valutaområdet har olika konjunkturer.
2) Vi förlorar den egna växelkurspolitiken (dock liten effekt eftersom länder som Sverige inte har möjlighet att stärka sin växelkurs genom politik)