Makroekonomi‎ > ‎

Says lag

Neoklassisk teori som menar att det totala utbudet av varor och tjänster alltid kommer vara detsamma som den totala efterfrågan, i en fri marknadsekonomi. Man menar att "utbudet skapar sin egen efterfrågan".

Länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Says_lag