Makroekonomi‎ > ‎

Phillipskurvan

Samband mellan inflation och arbetslöshet. Phillips menade att man kunde välja mellan antingen en hög inflation eller en hög arbetslöshet.Röd linje - Långsiktig Philipskurva (Long-run PC). Den nivån 
    Andra namn: Strukturell arbetslöshet, Långsiktig jämviktsarbetslöshet, NAIRU ("Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment", dvs den nivån av arbetslöshet där inflationstakten inte ökar)

Vid utgångsläget vid den långsiktiga Philipskurvan - Ingen inflation. Kortsiktiga Philipskurvan bygger på förväntningar om noll inflation. Regeringen kan då ta beslutet att acceptera en viss inflation för att minska arbetslösheten, samtidigt som vi fortsätter förvänta oss noll inflation. Men detta gäller bara på kort sikt. På längre sikt anpassar sig aktörerna i ekonomin till den faktiska inflationstakten och tror att den ska bestå. Arbetslösheten ökar igen men inflationen består, och den kortsiktiga Phillipskurvan förskjuts till höger.

[Faktorer som ökar inflationen tar ett tag innan de upptäcks, och man kan därför få en kortsiktig period där negativa effekter av inflationen inte syns medan positiva effekter syns.(?)]

Vissa påstår att olika länder är olika bra på att hantera inflation och arbetslöshet

Mått på inflation:
KPI - Konsumentpris index
KPIF
KPIX - Plockat bort effekten på indirekta skatter