Makroekonomi‎ > ‎

Kvantitetsteorin

Den här sidan består än så länge bara av lösa anteckningar

Länkar
Kvantitetsteorin
V (Veolocity): Pengarnas omloppshastighet. Hur ofta pengarna byter ägare.
P (Price): Prisnivån / Priserna
Y: Total produktion / Real BNP i landet
M: Penningmängd

M * V = P * Y
V = (P * Y) / M
dP/P = dM/M + dV/V - dY/Y

Inflation = penningmängdstillväxt - produktionstillväxt (om V är konstant)
Om penningmängdstillväxt = produktionstillväxt blir inflationen noll
Man måste se till att mängden pengar man ökar i ekonomin inte växer snabbare än produktionen

Politisk slutsats
Riksbanken och regeringen ska se till att penningmängden växer i takt med produktionen

Kan även anta att både V och Y är konstanta. I så fall är priserna proportionella med penningmängden.


Samband mellan penningmängd och prisnivå.

"Antag att fyra femtedelar av alla pengar i Storbritannien skulle förintas en natt... Måste då inte priset på arbete och varor sjunka proportionellt? ... Antag att pengarna i Storbritannien skulle femfalidigas under en natt. Måste då inte motsatsen inträffa?"
David Hume, 1752