Makroekonomi‎ > ‎

Ekonomisk politik


Motverka inflation/deflation
Inflation och deflation innebär onödiga kostnader för samhället som vi helst vill slippa.

Motverka ohållbara investeringar, lån och spekulationer

Motverka fattigdom
* Sträva efter maximal sysselsättning/resursutnyttjande
    * Stimulera ekonomin
    * Medling mellan arbetsgivare och arbetstagare
    * Smart utbildning
* Ekonomiska skyddsnät (fördelningspolitik)

Hur stora är kostnaderna i praktiken, och vilka av dessa punkter är viktigast? Att motverka inflation eller maximera sysselsättningen? När innebär vissa aktiva åtgärder större kostnader än själva problemen de försöka åtgärda?

Kan vi inte hitta ett sätt att reglera så att investeringar, lån och spekulationer aldrig tillåts gå över styr, genom exempelvis ingrepp i kapitalmarknaden (aktiemarknaden och kreditmarknaden). Vi kan sedan hitta en gyllne medelväg när det gäller räntenivå osv, så att den inte behöver ändras medan sysselsättningsnivån hålls relativt konstant. Svårt för ett land som Sverige att ensamt lyckas med eftersom vi är så beroende av omvärlden, men det känns som att det är hit världen bör hamna.